Simpozion Regional “Violenţa scolară şi educaţia interculturală” la Liceul Teoretic Buziaş

Categories Educatie

Preocuparea pentru manifestările de violenţă şcolară, strategia de prevenire şi combatere a acestor fenomene reprezintă subiecte de reflecţie pentru toate persoanele implicate în domeniul educaţiei. Conştientizarea fenomenului de violenţă a dus la globalizarea interesului faţă de acest subiect, la implicarea şi participarea tuturor factorilor sociali, în special a şcolii – ca mediu instituţional, a mass-mediei, a guvernanţilor şi a societăţii civile.

Violenţa şcolară este una dintre manifestările violenţei cotidiene, nefiind un fenomen social cu totul nou, în şcoli existând dintotdeauna fenomene de violenţă, provocate din cauze diferite, manifestându-se sub forme variate, latente sau active, cu efecte imediate sau întârziate, rezolvate parţial ori total sau amânate, rezolvate direct sau printr-un complex de metode şi factori.  Acest lucru este azi tot mai vizibil, datorat în mare parte mass-mediei care prezintă cu mare interes aceste exemple negative ale unor tineri  aflaţi la vârsta adolescenţei şi care determinaţi de dorinţa de “afirmare” şi nonconformism  negativ, adoptă comportamente care ies din tiparele impuse de normele grupului sau ale societăţii.

În săptămâna antiviolenţă ne-am gândit să organizăm acest simpozion la Buziaş, simpozion care a cuprins 3 secţiuni: creaţie plastică (desene, afişe, colaje), creaţie literară (poezii, compuneri, eseuri) şi o secţiune pentru cadrele didactice.

La simpozion au participat 232 de elevi şi 37 de cadre didactice din judeţele Timiş, Caraş-Severin şi Hunedoara. Au fost oferite 85 de premii constând în diplome şi rechizite şcolare, toţi participanţii primind diplome de participare.

Acest simpozion a fost finanţat de către Consiliul Judeţean Timiş prin Agenda culturală aprobată prin Hotărârea C.J. Timiş Nr. 19/28.02.2012 Poziţia nr. 1152. şi a fost realizat în parteneriat cu Centrul de Cultură şi Artă Timiş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş.

Echipa care s-a ocupat de bunul mers a acestui proiect a fost compusă din: coordonator prof. Râmpu Claudia, membrii: inspector educaţie permanentă: Prof. Domolki Ladislau, inspector de proiecte şi programe educaţionale prof. Lia Istin, prof. Râmpu Petru Laurenţiu, prof. Văduva Carmen Gabriela, prof. Ciobanu Elena Corina, prof. Dudarec Daniela, psiholog Drugău Doina şi ing. Bratu Veronica.

Conştientizarea şi diminuarea fenomenului violenţei, ar trebui să fie unul din punctele importante la care ar trebui să medităm cu toţii şi să nu devină pentru noi doar un subiect pe marginea căruia să filozofăm. Avem nevoie de implicare activă şi conştientă pentru a ajunge la ceea ce ne propunem în realizarea acestui scop şi implicarea tuturor factorilor educaţionali şi decizionali la nivelul şcolii.

Articol scris de prof. Râmpu Claudia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *