Kerwei la Buziaş – mai mult decât un spectacol, mai mult decât o sărbătoare etnică – un model de convieţuire multietnică

Categories Cultura, Evenimente, Istorie, Uncategorized
Kerwei (Kirchweih) - 2013

De-a lungul istoriei Banatului, rar au avut loc conflicte între populaţia de etnie română şi cea germană. Mai mult, sunt numeroase exemple de convieţuire civilizată, apreciere reciprocă, prin respectarea tradiţiilor fiecărei etnii. Cu mult timp înainte de a se vorbi de Uniunea Europeană, de ecumenismul religios, de valori universale, între populaţia majoritar română şi cea germană din Banat au existat relaţii mai mult decât civilizate, concretizate prin familii mixte, acţiuni comune, toate în bunul spirit de comunitate. Un exemplu îl constituie manifestarea şvăbească din Buziaş – Kerwei (Kirchweih).

Kerwei - 2013
Kerwei – 2013

Existenţa Bisericii Romano-Catolice este sărbătorită anual prin tradiţionalul Kerwei, manifestare echivalentă rugii bănăţene, sărbătorită de credincioşii ortodocşi. Biserica Romano-Catolică din Buziaş este închinată Sfintei Fecioare Maria, marcată în calendarul catolic în data de 12 septembrie – “Sfântul Nume al Sfintei Fecioare Maria”.

,,Manifestarea hramului se orientează în funcţie de acestă dată şi se stabileşte întotdeauna într-o zi de duminică. De altfel, de mai mulţi ani, această manifestare, împreună cu Ruga buzieşeană, sunt prinse într-un program mai amplu sub numele de ,, Zilele oraşului Buziaş”, ce sugerează importanţa, precum şi acceptarea comunităţii locale a unei sărbători a unei minorităţi etnice”, ne precizează D-ul Kurt Berkes.

La eveniment participă şi mulţi şvabi din Buziaş stabiliţi în străinătate, ce au susţinut pe toate planurile această manifestare. ,,Sunt multe nume din ţară sau străinătate care au ajutat ca această manifestare să aibe loc. Ar fi incorect să menţionez pe cineva şi să uit pe altcineva, însă un rol determinant l-a avut şi îl are D-ul Iosif Kanton, organizatorul şi sufletul acestei manifestări” (Kurt Berkes).

Kerwei - 2013
Kerwei – 2013

“În comunele germane din apropiere, de exemplu Bacova sau Niţchidorf, această sărbătoare a avut o amploare foarte mare, la fel ca rugile din Banat. Înainte de revoluţie, perechile din Buziaş împrumutau chiar costume din comunele menţionate. Ne întristează faptul că acolo, nemaiexistând şvabi, nu mai există Kerwei, însă mă bucură că în Buziaş acestă manifestare continuă” (Kurt Berkes).

Kerwei (Kirchweih) - 2013
Kerwei (Kirchweih) – 2013

Această manifestare a şvabilor buzieşeni a avut puţine momente de întrerupere marcate de cele două războaie mondiale, de prigoana stalinistă manifestată prin deportările şvabilor, însă a supravieţuit prin diferite forme şi s-a perpetuat indiferent de regimul politic. Dacă în anii şaptezeci se numea Parada Portului Popular, fiind sub egida Casei de Cultură, în anii de după revoluţie a fost implicată biserica, iar printre perechi au apărut tineri români de confesiune ortodoxă, fapt ce demonstrază acceptarea comunităţii, a acestei sărbători ca element de identitate locală.

Articol semnat de Prof. Râmpu Petru Laurenţiu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *